INTUCH NORDUCH NV-85 Keestorpets Kavaljer

e. INTUCH NORDUCH Keestorpets Excellent
u. INTUCH NORDUCH Keestorpets Brilliant

Vinstrikaste Keeshond 1985

Ägare: Eva och Evert Isaksson, Gislaved