INTUCH NORDUCH NV-80 Keestorpets Colombo

e. NORDUCH Wrester of Waakzaam
u. SUCH Torparflickans Zsa Zsa

Vinstrikaste Keeshond 1978
Colombo blev också SFV-78, SFV-79 och SFV-80