INTUCH SUCH NUCH Keestorpets Cherrioue

e. INTUCH SUCH NUCH Keestorpets Don Juan
u. INTUCH NORDUCH Keestorpets Afrodite

Cherrioue blev Best In Show på Keeshondspecialen 1989.
    Hon blev även Best In Show 2 SKK i Linköping